Mijn naam is  Leonie Hendriks-Walgemoet, eigenaar van coach praktijk Lach en Geniet in Zwolle en auteur van Tolkabouts.

Nadat ik ruim 18 jaar gewerkt heb in het Speciaal Onderwijs waar ik kinderen t/m ongeveer 13 jaar die gediagnosticeerd waren met een Autistische diagnose, ADHD, ADD en/of gedrag uitdagingen begeleidde, ben ik mijn eigen coach praktijk gestart. 

Dit ontstond nadat ik mij na enkele jaren begon te realiseren dat in ons huidige onderwijssysteem en in ons drukke en snelle bestaan er veel kinderen en pubers zijn die het soms even moeilijk kunnen hebben. Echter ligt veelal de focus op prestatie en resultaat. Het echt gezien, gehoord en erkend worden begon steeds meer onder druk te staan. Ik wilde graag van betekenis kunnen zijn voor alle kinderen die dit zo nodig hebben, los van het lesgeven. Het valt namelijk niet altijd mee om jezelf te kunnen en mogen zijn. Echte en oprechte aandacht te krijgen voor wat je voelt, wat je denkt en wat je nodig hebt, zodat je talenten en kwaliteiten gezien worden. Ik koos er daarom voor om in 2017 voor mezelf te beginnen om kinderen en pubers de mogelijkheid te geven gezien te worden, hen ondersteuning te bieden en vooral te kunnen laten ontdekken waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen in hun leven. Daarnaast ook om ouder(s) te coachen en te ondersteunen bij opvoedvraagstukken waar zij tegenaan lopen en om een andere rol binnen het onderwijs in te nemen, zodat een kind weer centraal wordt gesteld en niet het systeem erom heen.

Ik  werk nauw samen met huisartsen, Sociaal Wijk Teams en CJG's en vooral scholen om bovenstaande te realiseren. Kinderen en pubers kunnen met uiteenlopende hulpvragen, denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van zelfvertrouwen/zelfbeeld, weerbaarheid, omgaan met emoties, faalangst, piekeren en of zorgen binnen een gezin, worden doorverwezen. Daarnaast ook leer, sociaal en emotionele ontwikkeling hulpvragen en het meedenken en meekijken op scholen bij zorgleerlingen middels observaties, coachen van leerkrachten en samenwerken met Intern Begeleiders.

Door mijn kennis en ervaring voelde ik de behoefte om rondom het thema emoties iets te gaan ontwikkelen. Veel huidige materialen zijn ontwikkeld met plaatjes, afbeeldingen en of met getekende poppetjes en ik bemerkte dat voor veel kinderen dit nog te veraf stond. Ook constateerde ik op veel scholen hele waardevolle methodes op dit gebied waar veel kennis en theorie in aangeboden werd, maar weinig praktisch en uitvoerend gericht materiaal beschikbaar in was. Kinderen leren vaak het meest door het te beleven, te ervaren en daarmee dus te kunnen voelen.

Breng de emoties voor kinderen in beeld.

Praktisch

Concreet, simpel en leuk in gebruik, met een groots effect, zowel individueel als in groepjes!

Voor iedereen

Gemaakt door kinderen, bedoelt voor een ieder die meer kan en wil leren ontdekken op het gebied van emoties!

Ouder, leerkracht en professional

Of het nou voor je eigen kind, klas of doelgroep is. Het kan allemaal!

Tolkabouts.nl

Onderdeel van
Lach & Geniet Kindercoaching

Sloetmarke 53
Zwolle

06-40903726